ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Έχουν ξεκινήσεις οι υποβολές για το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης έως και τις 31 Μαρτίου 2022.

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες και ραντεβού, στα τηλέφωνα 25541-10204 & 25530-22200.

 

Πίσω