Βαλκάνη Ειρήνη και ΣΙΑ Ο.Ε., Ν. Έβρου

ΑγροΒιολογική Ο.Ε., Φέρρες Έβρου 

Opores, Γεωτεχνικό κέντρο Έβρου, Νεοχώρι Ορεστιάδος 

Χριστούδης Γεώργιος – Γεωργικά Εφόδια, Νεοχώρι Ορεστιάδος

Δημούτσης Αθανάσιος – Λογιστικές Υπηρεσίες, Τυχερό Έβρου 

DESERVE TO FLY Καινοτόμες Αγροτικές Υπηρεσίες, Νεοχώρι Έβρου